kontakt@polskiinstytutetyki.pl +48 733 757 727

Życie jest proste gdy trzymasz się zasad

To zdanie, wypowiedziane przez bliską osobę fundatorom, stanowi kluczowe motto działalności fundacji ale i główną przyczyną jej założenia. Fundacja Polski Instytut Etyki została założona w 2020 r. – roku naznaczonym pandemią i izolacją społeczną. Świat obostrzeń oraz prowadzona równolegle walka z chorobą onkologiczną miały jednak swoje dobre strony – zmuszały do refleksji i zastanowienia się nad tym co w życiu ważne. Fundatorzy, których droga zawodowa skupiona była wokół biznesu, postanowili, że warto zrobić coś więcej. Szczególnie dzisiaj kiedy dla wielu ludzi nie wiadome jest, co jest prawdą a co fałszem, gdzie kończy się dobro a zaczyna zło, co jest informacją a co dezinformacją, kto łamie prawo a kto działa w zgodzie z nim, kto po prostu kłamie a kto mówi prawdę - etyka nabiera wielkiego znaczenia.

Katarzyna i Marcin