kontakt@polskiinstytutetyki.pl +48 733 757 727

Zajmujemy sie projektowaniem i wdrażaniem programów etycznych, compliance, systemów dla sygnalistów oraz doradztwem w tych obszarach dla biznesu i administracji publicznej.Przeprowadzamy audyty etyczne, audyty zgodności z prawem, opracowujemy procedury i regulacje wewnętrzne, piszemy kodeksy etyczne, kodeksy wartości czy postępowania, szkolimy ludzi – pracowników i urzędników, wspieramy budowę bezpiecznych kanałów powiadamiania o nieprawidłowościach, wspieramy władze organizacji, osoby rozpatrujące zgłoszenia o nadużyciach, pomagamy w prowadzeniu postępowań wyjaśniających i działaniach naprawczych.


Nawet najlepsze procedury nie są gwarancją wypełnienia założonych celów, dlatego pracujemy z ludźmi nad zmianą postaw i zachowań, nad mechanizmami postępowania człowieka w sytuacjach dylematu, pokusy, okazji czy racjonalizacji.


Projekty doradcze prowadzą specjaliści zarządzania organizacją, etyki w organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi, oceną ryzyka, radcy prawni i doświadczeni compliance oficerzy.