kontakt@polskiinstytutetyki.pl +48 733 757 727

Jak my rozumiemy etykę?

Rozumiemy etykę jako: jak my rozumiemy etykę

  • obszar codziennego praktykowania, a także jako dziedzinę skłaniającą do refleksji. Do refleksji również w kontekście poszukiwania zmiany i rozwoju;
  • strażnika wartości, które towarzyszyły ludziom od zawsze takich jak uczciwość, lojalność, szacunek, odpowiedzialność, tolerancja;
  • reagowanie na kłamstwo, dezinformację, zachowania i postawy, które stoją w sprzeczności do przyjętych norm moralnych;
  • zbiór zasad i norm, drogowskaz, który w sytuacjach trudnych pozwala dokonać właściwych decyzji i zachować godność i czyste sumienie;
  • edukację i rozwój własny, ale także jako edukowanie innych w kontekście budowania i rozwijania wiedzy oraz świadomości z zakresu etyki;
  • „wiecznie żywe i rozwijające się" normy i reguły postępowania dla dobra wszystkich;
  • otwartą dyskusję w obliczu błyskawicznie zmieniającego się świata;
  • postawę moralną bazującą na otwartości, tolerancji, akceptacji różnic w kontekście zmian, do których dążą kraje Europy;
  • nieodłączny aspekt funkcjonowania biznesu we współczesnym świecie;

Nasza Misja

Misją naszej fundacji jest budowanie i rozwijanie świadomości etyki oraz wiedzy na jej temat, a także promowanie i rozwijanie postaw i zachowań etycznych w biznesie, życiu publicznym oraz społecznym a także we wszystkich możliwych obszarach funkcjonowania człowieka.

Nasze wartości

Odpowiedzialność

Uczciwość

Odwaga

Szacunek

Etyka

Sprowadzamy etykę na grunt codziennych postaw i codziennych zachowań, które znajdą swoje odzwierciedlenie w różnych obszarach życia.

Doradztwo

Wspieramy w budowie i rozwoju kultury organizacyjnej opartej o zaufanie i odpowiedzialność.

Edukacja

Edukujemy i prowadzimy szkolenia będące elementem budowy programów etycznych, compliance czy systemów dla sygnalistów.

Whistleblowing

Wdrażamy i rozwijamy systemy powiadamiania o nieprawidłowościach zgodnych z obowiązującymi wymogami prawa.

Audyt

Przeprowadzamy m.in. audyty etyczne, audyty zgodności z prawem, opracowujemy procedury, regulacje wewnętrzne i certyfikujemy.

Obsługa zgłoszeń

W imieniu organizacji zarządzamy zgłoszeniami od pracowników i innych osób sygnalizujących zauważone nieprawidłowości.