kontakt@polskiinstytutetyki.pl +48 733 757 727

Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte związane z etyką, społeczną odpowiedzialnością organizacji, ESG, praw człowieka, sposobami zapobiegania nieprawidłowościom i czynom zabronionym, whisleblowing, a także problematyką, która towarzyszy tym dziedzinom np. antykorupcją, konfliktem interesów, poszanowaniem godności w miejscu pracy – mobbingiem i dyskryminacją. Szkolimy menadżerów, pracowników, przygotowujemy do pełnienia swoich funkcji oficerów complince, rzeczników ds. etyki czy trenerów wewnętrznych. Prowadzimy szkolenia będące elementem budowy programów etycznych, antymobbingowych, antydyskryminacyjnych, compliance czy systemów dla sygnalistów.